fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

USG Doppler

Jednym z bardzo popularnych obecnie zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG dopplerowskie pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce schorzeń tętnic i żył takich jak zwężenia miażdżycowe, niedrożność zakrzepowa lub niewydolność zastawkowa, które w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub zatorowości płucnej. W położnictwie wykorzystywane jest do oceny przepływu krwi pępowinowej w przewidywaniu niektórych powikłań zagrażających prawidłowemu rozwojowi ciąży.