fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

CICHY ZABÓJCA & ROMA

HE4

(podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza)

I RAK JAJNIKA

Wysoka śmiertelność z powodu raka jajników stawia go na 4 miejscu według częstości zgonów wśród kobiet. To kwalifikuje go do najczęściej rejestrowanych nowotworów złośliwych. Rak jajników stanowi 20% wśród wszystkich nowotworów wpływających na żeńskie narzady płciowe.
Typowo rozwija się po 50 roku życia i charakteryzuje się wysoką chorobotwórczością i śmiertelnością. Wzrost przeżywalności jest funkcją wspólną diagnostyki i leczenia. Najskuteczniejsze leczenie osiągane jest gdy wczesna diagnoza pozwoli wykryć początkowe stadium nowotworu. Czas odgrywa tu kluczową rolę i szybkie działanie znacznie poprawia rokowania dla pacjentki. Międzynarodowe dane statystyczne podają 5-letni czas przeżycia dla 46% przypadków zachorowań. Poprawę statystyki przez wydłużenie przeżywalności do 96% umożliwia diagnostyka wczesnego stadium. Niestety brak symptomów utrudnia osiągnięcie skuteczniejszej wykrywalności i lepszych rokowań.
 

HE4

To proteina produkowana w śladowych ilościach przez zdrowe tkanki komórek nabłonkowych górnych dróg oddechowych i układu rozrodczego. Wzmożona ekspresja białka i tym samym wzrost jego stężenia w surowicy odnotowuje się u chorych na raka jajnika we wczesnym i późnym stadium. HE4 pojawia się niezależnie od powszechnie stosowanego w diagnostyce markera Ca125. Wprowadzenie dodatkowego badania - HE4 - znacznie poprawiła czułość diagnostyczną wykrywania, monitorowania i progresji nabłonkowego raka jajnika.
 

HE4 - WCZESNY I WYSOKO CZUŁY WSKAŹNIK DIAGNOSTYCZNY RAKA JAJNIKOW

Współczesna diagnostyka raka jajnika jest skomplikowana co potwierdza się zarówno na etapie klinicznym jak i badań eksperymentalnych. Ostatnie testy przeprowadzone w celu określenia skuteczności oznaczeń HE4 potwierdziły jego wysoką czułość i swoistość diagnostyczną na wczesnym etapie choroby, wyprzedzającym symptomy. Mierząc stężenia wskaźników HE4 i Ca125 oraz wyliczając ich kombinację w formie indeksu ROMA osiągnięto poprawę czułości testu. Umożliwia to wczesną diagnostykę nowotworu i znacznie poprawia rokowania pacjenta. 
 
Stwierdzono, że HE4 jest najskuteczniejszym parametrem w diagnostyce wczesnego etapu rozwoju nowotworu jajnika. Wysokie stężenie HE4 przy normalnym stężeniu Ca125 odnotowuje się już przy śladowych zmianach nowotworowych lub przy zaburzeniach związanych z błoną śluzową dróg rodnych.
 

WZROST ZNACZENIA HE4 W OCENIE ZŁOŚLIWOŚCI GUZÓW I TORBIELI W JAJNIKACH.

Współczesna literatura podaje, że około 20% kobiet ma zdiagnozowane masy lite lub torbiel w obrębie miednicy. Jednoczesny pomiar HE4 i Ca125 w zestawianiu z badaniem obrazowym może pomóc w różnicowaniu nowotworów złośliwych i nie-złośliwych w przypadku obecności zmian w okolicach miednicy na etapie przed i pomenopauzie. Wspólne oznaczenie markerów jest przydatne w określaniu złośliwości i w prognozie przypadku.
Jak donoszą raporty czułość diagnostyczna omawianych wskaźników w ocenie rakajajnika i torbieli w endometrium szacuje się na 78.6% (a nawet 95% w niektórych przypadkach).
 
To znaczący krok w diagnostyce, który  poprawia opiekę nad pacjentami.
 

NOWE PROPOZYCJE W OPIECE I LECZENIU PACJENTÓW

Wskaźnik HE4 jest stosowany w selekcji przydatków zmian w okolicy miednicy. Wartości jego stężenia pomaga lekarzom w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru najbardziej odpowiedniego leczenia i monitorowania przebiegu choroby. Stężenie indykatora jest związane z odpowiedzią kliniczną na leczenie a także podczas kontroli ewentualnego nawrotu nowotworu.
 

HE4 i Ca125 w ocenie ryzyka raka jajnika

Liczba kobiet z rakiem jajnika jest wysoka. Wskaźnik ROMA, wyliczony na podstawie wartości stężeń HE4 i CA125 pozwala różnicować przypadki niskiego i wysokiego ryzyka zachorowania na  nabłonkowego raka jajnika (90% wszystkich przypadków raka w jajnikach jest diagnozowana na ocenie wskaźnika ROMA). Wzór do obliczenia lgorytmu jest zależnościod tego, czy kobieta jest przed lub po etapie menopauzy. Według literatury, stosując algorytm ROMA czulość diagnostyczna testu w klasyfikacji kobiet z rakiem jajnika rośnie do 94%.