fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

Niedobór żelaza (anemia)

Niedokrwistość - potocznie nazywana anemią (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny, erytrocytów i ich następstwa.

Diagnostyka podstawowa:

Określenie liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, MCV, MCH, MCHC, liczby retykulocytów.

Pierwotne różnicowanie odbywa się na podstawie morfologii z użyciem wskaźników: MCV, MCH, MCHC.

Określenia mechanizmu powstania: retykulocyty – różnicowanie niedokrwistości z osłabioną bądź wzmożoną odbudową.

Diagnostyka rozszerzona - różnicowanie przyczynowe:

Niedobór żelaza bądź zaburzenia przemian żelaza: ferrytyna, transferryna, żelazo w surowicy.

Ocena całościowej hematopoezy: wzór odsetkowy krwinek białych.

Wskaźniki hemolizy: bilirubina, LDH.

Wykluczenie niewydolności nerek (niedobór erytropoetyny): badanie ogólne moczu, kreatynina.

Wykluczenie niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego: witamina B12 kwas foliowy.

Wykluczenie infekcji: OB, CRP, badania mikrobiologiczne.

Badania na obecność krwi utajonej w stolcu – poszukiwanie miejsca krwawienia (gastroskopia, kolonoskopia, konsultacja ginekologiczna).

Wykluczenie procesu nowotworowego.

Wywiad dotyczący stosowanych leków (działanie toksyczne).