fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

Badanie EKG

Elektrokardiogram jest zapisem zmian napięć elektrycznych powstających w mięśniu sercowym. Źródłem tej energii elektrycznej jest każda żyjąca komórka mięśnia sercowego. Napięcie elektryczne w pojedynczej komórce mięśnia sercowego związane jest ze zmianami szybkości przenikania przez jej błonę jonów sodu, potasu i wapnia. Te "mikroprądy" powstające w mięśniu sercowym są przewodzone przez tkanki na powierzchnię skóry, gdzie przy pomocy elektrod można je zarejestrować w postaci elektrokardiogramu.
 
Czemu służy badanie? 
Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny rejestrację czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Jest również pomocne w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom niż choroby serca.
 
Wskazania do wykonania badania.
  • Ocena zaburzeń czynności elektrycznej serca w różnych chorobach,
  • Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego,
  • Ocena zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w sercu,
  • Ocena zaburzeń rytmu,
  • Ocena skuteczności pracy rozrusznika serca.
 
Sposób przygotowania do badania.
Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.
 
Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie.
  • Aktualnie przyjmowane leki. Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w klatce piersiowej, duszność).