fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

Zaburzenia cyklu miesięcznego: brak owulacji, wysoka prolaktyna

Jeśli stwierdzi się brak owulacji, można rozpocząć diagnostykę endokrynologiczną (hormonalną). Bezpośrednią przyczyną niewystępowania jajeczkowania jest nieprawidłowe dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego, zależne od stymulacji hormonami podwzgórza i przysadki.

Dlatego też w początkowej fazie cyklu miesiączkowego (fazie folikularnej) ocenia się stężenia gonadotropin przysadkowych (hormonów produkowanych przez przysadkę):

  • FSH

    folikulostymuliny, odpowiedzialnej m. in. za wzrost i dojrzewanie komórki jajowej,

  • LH

    lutropiny, powodującej również dojrzewanie oraz uwolnienie komórki jajowej z pęcherzyka Graafa.

 

Istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu owulacji ma również hormon produkowany przez przysadkę - prolaktyna (PRL). Nieprawidłowe jest zarówno podwyższone stężenie tych hormonów, jak również zbyt niskie poziomy FSH i LH we krwi oraz ich nieprawidłowy stosunek ilościowy (powinien być bliski 1).