fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

Badanie gęstości kości | DEXA | medical-diagnosis.co.uk

Obecnie jest dostępnych kilka metod pomiaru gęstości kości. Najczęściej stosowaną techniką jest badanie metodą DEXA. Pozwala na precyzyjne i dokładne zbadanie gęstości kości, zawartości składników mineralnych i wykrycie najmniejszych degenerujących zmian oraz charakteryzuje ryzyko złamania co pozwala uchronić się przed osteoporozą. W przypadku obniżonej gęstości kości jest wykorzystywana do monitorowania podczas leczenia. Badanie trwa 1-4 minut w czasie którego mierzona jest gęstość kości biodrowej lub kręgosłupa przy użyciu niskiej dawki promieniowania rentgenowskiego a następnie porównana ze zdrową masą kostną osoby w tym samym wieku. Ryzyko wystąpienia osteoporozy może być ocenione za pomocą metody DEXA znacznie wcześniej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Badanie zaleca się szczególnie pacjentom z wysokimi czynnikami ryzyka osteoporozy:

 • kobiety po menopauzie,
 • dziedziczna choroba szkieletu, np. krzywica,
 • zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne, np. zespół Cushinga, nadczynność tarczycy,
 • anoreksja,
 • zespół złego wchłaniania,
 • mukowiscydoza,
 • choroba szpiku kostnego,
 • przyjmowanie leków, np. heparyna, kortykosteroidy, metotreksat, tyroksyna.


Do wystąpienia osteoporozy predysponują również:

 • bycie kobietą – 6-8 razy częściej chorują na osteoporozę w porównaniu do mężczyzn,
 • niedobory wapnia,
 • siedzący tryb życia,
 • palenie papierosów i nadmierne spożywanie alkoholu,
 • choroba w rodzinie,
 • niedowaga,
 • wczesna menopauza.