fb
google+
twiter
en en pl ru ro es

Nowości

HE4 I RAK JAJNIKA
Wysoka śmiertelność z powodu raka jajników stawia go na 4 miejscu według częstości zgonów wśród kobiet. To kwalifikuje go do najczęściej rejestrowanych nowotworów złośliwych. Rak jajników stanowi 20% wśród wszystkich nowotworów wpływających na żeńskie narządy płciowe.
Typowo rozwija się po 50 roku życia i charakteryzuje się wysoką chorobotwórczością i śmiertelnością. Wzrost przeżywalności jest funkcją wspólną diagnostyki i leczenia. Najskuteczniejsze leczenie osiągane jest gdy wczesna diagnoza pozwoli wykryć początkowe stadium nowotworu. Czas odgrywa tu kluczową rolę i szybkie działanie znacznie poprawia rokowania dla pacjentki. Międzynarodowe dane statystyczne podają 5-letni czas przeżycia dla 46% przypadków zachorowań. Poprawę statystyki przez wydłużenie przeżywalności do 96% umożliwia diagnostyka wczesnego stadium. Niestety brak symptomów utrudnia osiągnięcie skuteczniejszej wykrywalności i lepszych rokowań.
 
HE4
HE4 (podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza) to proteina produkowana w śladowych ilościach przez zdrowe tkanki komórek nabłonkowych górnych dróg oddechowych i układu rozrodczego. Wzmożona ekspresja białka i tym samym wzrost jego stężenia w surowicy odnotowuje się u chorych na raka jajnika we wczesnym i późnym stadium. HE4 pojawia się niezależnie od powszechnie stosowanego w diagnostyce markera Ca125. Wprowadzenie dodatkowego badania - HE4 - znacznie poprawiła czułość diagnostyczną wykrywania, monitorowania i progresji nabłonkowego raka jajnika.
 
HE4 - WCZESNY I WYSOKO CZUŁY WSKAŹNIK DIAGNOSTYCZNY RAKA JAJNIKOW
Współczesna diagnostyka raka jajnika jest skomplikowana co potwierdza się zarówno na etapie klinicznym jak i badań eksperymentalnych. Ostatnie testy przeprowadzone w celu określenia skuteczności oznaczeń HE4 potwierdziły jego wysoką czułość i swoistość diagnostyczną na wczesnym etapie choroby, wyprzedzającym symptomy. Mierząc stężenia wskaźników HE4 i Ca125 oraz wyliczając ich kombinację w formie indeksu ROMA osiągnięto poprawę czułości testu. Umożliwia to wczesną diagnostykę nowotworu i znacznie poprawia rokowania pacjenta. 
 
Stwierdzono, że HE4 jest najskuteczniejszym parametrem w diagnostyce wczesnego etapu rozwoju nowotworu jajnika. Wysokie stężenie HE4 przy normalnym stężeniu Ca125 odnotowuje się już przy śladowych zmianach nowotworowych lub przy zaburzeniach związanych z błoną śluzową dróg rodnych.
 
WZROST ZNACZENIA HE4 W OCENIE ZŁOŚLIWOŚCI GUZÓW I TORBIELI W JAJNIKACH
Współczesna literatura podaje, że około 20% kobiet ma zdiagnozowane masy lite lub torbiel w obrębie miednicy. Jednoczesny pomiar HE4 i Ca125 w zestawianiu z badaniem obrazowym może pomóc w różnicowaniu nowotworów złośliwych i nie-złośliwych w przypadku obecności zmian w okolicach miednicy na etapie przed i po menopauzie. Wspólne oznaczenie markerów jest przydatne w określaniu złośliwości i w prognozie przypadku.
Jak donoszą raporty czułość diagnostyczna omawianych wskaźników w ocenie raka jajnika i torbieli w endometrium szacuje się na 78.6% (a nawet 95% w niektórych przypadkach). To znaczący krok w diagnostyce, który  poprawia opiekę nad pacjentami.
 
NOWE PROPOZYCJE W OPIECE I LECZENIU PACJENTÓW
Wskaźnik HE4 jest stosowany w selekcji przydatków zmian w okolicy miednicy. Wartości jego stężenia pomaga lekarzom w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru najbardziej odpowiedniego leczenia i monitorowania przebiegu choroby. Stężenie indykatora jest związane z odpowiedzią kliniczną na leczenie a także podczas kontroli ewentualnego nawrotu nowotworu.
 
HE4 i CA125 w ocenie ryzyka raka jajnika
Liczba kobiet z rakiem jajnika jest wysoka. Wskaźnik ROMA, wyliczony na podstawie wartości stężeń HE4 i CA125 pozwala różnicować przypadki niskiego i wysokiego ryzyka zachorowania na  nabłonkowego raka jajnika (90% wszystkich przypadków raka w jajnikach jest diagnozowana na ocenie wskaźnika ROMA). Wzór do obliczenia logarytmu jest zależności od tego, czy kobieta jest przed lub po etapie menopauzy. Według literatury, stosując algorytm ROMA czułość diagnostyczna testu w klasyfikacji kobiet z rakiem jajnika rośnie do 94%.